รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
3 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
รวม 6