รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
2 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
รวม 2