รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
4 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส. 2 1
5 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
6 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
7 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
8 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
10 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 7 2
11 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
12 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
13 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 29