รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
รวม 3