รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
รวม 3