รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
กลุ่มภาคใต้

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
ชุมพร วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 17
ตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 25
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 59
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน 19
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 15
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 41
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 61
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 46
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 16
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 121
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 15
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 68
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 43
ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 24
พัทลุง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 10
ภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 22
ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 87
สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 37
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 121
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 15
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา 5
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 57
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 128
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม 67
สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 44
สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ 20
สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 26
สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 42
รวม 1251