รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กลุ่มภาคเหนือ

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 28
นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 41
พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา 6
พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ 34
พิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร 11
พิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 6
พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 8
พิษณุโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 33
ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 23
ลำพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 19
ลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 16
ลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 81
อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 191
เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 55
เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 71
เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 61
เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล 49
เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 11
เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 2
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 31
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 82
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 142
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่ 51
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 114
เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ 7
เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา 10
เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ 18
รวม 1201