รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
4 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 7