รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
รวม 2