รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 2
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 7
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ 7
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ 1
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 18
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 9
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 14
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 9
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 11
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 13
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 6
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 12
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 30
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 14
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 11
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 18
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 7
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 7
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 15
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 8
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 8
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 12
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 16
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 7
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 12
รวม 348