รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 5 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 5 1
รวม 10