รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 6
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 103
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 368
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 13
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย 13
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 341
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 57
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 152
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 12
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 15
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 12
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 12
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 452
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 52
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 53
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 128
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 217
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 133
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 15
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 1
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 45
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 54
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 29
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 53
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 184
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 11
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 31
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 294
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 8
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 43
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 20
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 522
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 84
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 23
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 4
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 24
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 49
รวม 3633