รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 8
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 9
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 8
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 5
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 8
รวม 197