รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 6
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 1
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 7
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 1
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 5
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 3
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 8
รวม 109