รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 4
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 4
นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 4
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 4
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 4
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 4
รวม 44