รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส. 4 1
รวม 4