รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส. 4 1
รวม 4