รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส. 4 1
รวม 4