รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 2
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 4
รวม 24