รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 3
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 3
รวม 110