รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
รวม 3