รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 4
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2
รวม 38