รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
รวม 2