รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
รวม 2