รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 5
รวม 85