รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
รวม 5