รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 1
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 4
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 3
รวม 32