ข้อมูลเจ้าภาพ และ รายวิชาที่จัดการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566
กลุ่ม ชื่อสถานศึกษา การตั้งค่า กำหนดวิชา ช่วงวันที่ลงทะเบียน รายวิชาที่แข่งขัน เว็บไซด์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 08-01-2567 ถึง 09-02-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 03-01-2567 ถึง 06-02-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 09-01-2567 ถึง 23-02-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 24-12-2566 ถึง 23-01-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 04-01-2567 ถึง 23-01-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 09-01-2567 ถึง 05-02-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 28-12-2566 ถึง 19-01-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 05-01-2567 ถึง 22-01-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 16-12-2566 ถึง 08-02-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 25-12-2566 ถึง 17-02-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 22-12-2566 ถึง 17-01-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 21-12-2566 ถึง 21-01-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 20-12-2566 ถึง 20-01-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 09-01-2567 ถึง 09-02-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มภาคกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 28-12-2566 ถึง 05-01-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มภาคกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 25-12-2566 ถึง 23-01-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มภาคเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 02-01-2567 ถึง 15-02-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 03-01-2567 ถึง 20-02-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน ถึง แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 08-01-2567 ถึง 12-01-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 25-12-2566 ถึง 17-01-2567 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม 08-01-2567 ถึง 17-01-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 23-12-2566 ถึง 19-01-2567 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 08-01-2567 ถึง 12-01-2567 แสดงรายวิชา