รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
รวม 3