รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 2 1
รวม 2