รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
3 ทักษะการจัดเลี้ยง ปวส. 3 1
4 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
รวม 8