รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการจัดเลี้ยง ปวส. 3 1
2 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 3 1
รวม 6