รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 2 1
2 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 4 2
3 ทักษะการจัดเลี้ยง ปวส. 3 1
4 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 2 1
5 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 4 2
6 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ปวช. 6 2
รวม 21