รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่
กลุ่มภาคเหนือ

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
รวม