รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 2
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 2
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2
รวม 14