ข้อมูลเจ้าภาพ และ รายวิชาที่จัดการแข่งขัน
กลุ่ม ชื่อสถานศึกษา การตั้งค่า กำหนดวิชา ช่วงวันที่ลงทะเบียน รายวิชาที่แข่งขัน เว็บไซด์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2022-12-16 ถึง 2023-02-10 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 2022-12-22 ถึง 2023-01-05 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2022-12-01 ถึง 2023-01-13 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 2022-11-22 ถึง 2023-01-25 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 2022-12-09 ถึง 2023-01-31 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 2022-12-16 ถึง 2023-01-25 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 2022-11-17 ถึง 2023-02-20 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 2022-11-25 ถึง 2023-01-19 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 2022-12-13 ถึง 2023-01-17 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 2023-01-30 ถึง 2023-02-10 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 2022-12-07 ถึง 2023-10-01 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 2022-12-14 ถึง 2023-02-15 แสดงรายวิชา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 2022-11-14 ถึง 2023-01-11 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 2022-11-15 ถึง 2022-12-23 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่ ถึง แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 2022-12-13 ถึง 2023-02-04 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 2022-11-15 ถึง 2022-12-29 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 2022-12-06 ถึง 2022-12-30 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 2023-02-21 ถึง 2023-02-21 แสดงรายวิชา
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 2022-12-12 ถึง 2022-12-31 แสดงรายวิชา แสดงเว็บไซด์