การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 รายละเอียดการจัดการแข่งขัน
    
 • หลักเกณฑ์ กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 •     
 • รายวิชาพร้อมรายละเอียดที่จัดการแข่งขัน และ ข้อสอบ
 •     
 • การแข่งขัน ROV ชิงแชมป์ประจำภูมิภาคระดับอาชีวศึกษาเอกชน * หมายเหตุ : แข่งเฉพาะ ภาคกลาง กทม และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
 •     
 • คู่มือเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 • ขั้นตอนการรายงานผลการแข่งขันของเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite
 •  

   

   ข้อมูลอื่น ๆ
      
 • ไฟล์ภาพ โลโก้ PVET SKILLS (JPG,PDF,AI)
 •  

   


  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line@ E-SKILL โดย QR Code หรือ คลิกลิ้งด้านล่าง

  Line: https://lin.ee/btbLTgo